Informacja dotycząca rejestracji pojazdów i zmieniających się przepisach 22.05.2020

Informacja dotycząca rejestracji pojazdów i zmieniających się przepisach

22.05.2020

UWAGA od 01.01.2020 r. do 29.02.2020r


Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Kto będąc właścicielem tego pojazdu, nie rejestruje jego, na terytorium Reczypospolirtej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia, podlega karze  pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.  

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Zatem kary będą nakładane w przypadku:


- sprowadzenia po  dniu 31 grudnia 2019r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień po 31 grudnia 2019r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia;

-nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP  po 31 grudnia 2019r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia / zbycia.  


UWAGA od 01.03.2020r do 31.12.2020r

W związku z wejściem, w życie zmian do tzw. specustawy, która opublikowana została w Dz.U. z 2020r. Poz. 568 dla pojazdów zakupionych lub zbytych w okresie od 1 marca 2020r do 31 grudnia 2020r wydłuża się z 30 do 180 dni termin na:

  • rejestrację  pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

  • zawiadomienia o nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP,

  • zawiadomienia o zbyciu pojazdu już  zarejestrowanego na terytorium RP.     

metryczka


Wytworzył: Sekretarz Powiatu (22 maja 2020)
Opublikował: Arkadiusz Linkowski (22 maja 2020, 20:43:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 269