ZAWIADOMIENIE O XVII SESJI RADY POWIATU W LIPNIE15.06.2020

ZAWIADOMIENIE O XVII SESJI RADY POWIATU W LIPNIE

15.06.2020

Lipno, dnia 15 czerwca 2020 roku

R.0002.4.2020ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że na dzień 25 czerwca 2020 roku (czwartek), godz. 11.30 zwołuję XVII sesję Rady Powiatu w Lipnie. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b.

Proponowany porządek obrad XVII sesji:

 1. Otwarcie XVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przedstawienie porządku obrad XVII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020;

- zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie nr XIII/114/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020-2029;

- zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/165/2017 z dnia 25 maja 2017, Nr XL/243/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku, Nr XLVI/294/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku oraz Nr VI/51/2019 z dnia 9 maja 2019 roku;

- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 391/2, 391/5, 391/6 położone przy ulicy Sierakowskiego w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna;

- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 759/2 położonej przy ulicy Szkolnej 5 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Dobrzyń nad Wisłą;

- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1940/4 położonej przy ulicy Okrzei 3 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna;

- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3125 położonej przy ulicy Okrzei 4 w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna.

 1. Raport o stanie Powiatu Lipnowskiego za 2019 rok.

- przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Lipnowskiego za 2019 rok

- debata nad Raportem o stanie Powiatu Lipnowskiego za 2019 rok

- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Lipnie wotum zaufania.

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2019 rok.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Lipnie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2019 rok

- przedstawienie opinii komisji stałych Rady Powiatu o wykonaniu budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2019 rok

- przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2019 rok

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lipnie za 2019 rok

- otwarcie dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za 2019 rok

- podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Lipnie z tytułu wykonania budżetu na 2019 rok

 1. Sprawy różne i komunikaty.

 2. Zakończenie.Przewodnicząca Rady


Anna Smużewska

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie (15 czerwca 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (18 czerwca 2020, 10:28:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105