ZAWIADOMIENIE O XIX SESJI RADY POWIATU W LIPNIE14.08.2020

ZAWIADOMIENIE O XIX SESJI RADY POWIATU W LIPNIE

14.08.2020

Lipno, dnia 14 sierpnia 2020 roku

R.0002.6.2020

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że na dzień 2 września 2020 roku (środa), godz. 9.00 zwołuję XIX sesję Rady Powiatu w Lipnie. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 b.

Proponowany porządek obrad XIX sesji:

  1. Otwarcie XIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Powołanie sekretarza obrad.

  4. Przedstawienie porządku obrad XIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

  5. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

  6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

  7. Sprawozdania za 2019 rok Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

- Nadzoru Wodnego w Lipnie,

- Nadzoru Wodnego w Sierpcu,

- Nadzoru Wodnego we Włocławku,

- Nadzoru Wodnego w Golubiu Dobrzyniu,

- Nadzoru Wodnego w Aleksandrowie Kujawskim.

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

-zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020,

-zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Lipnowskiego na lata 2020- 2029,

- utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem,

- zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/142/2020 z dnia 15 maja 2020r. oraz Nr XVII/151/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.

- wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 49/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gmina Wielgie.

  1. Sprawy różne i komunikaty.

  2. Zakończenie.
metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie (14 sierpnia 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (20 sierpnia 2020, 07:38:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119