ZAWIADOMIENIE O XX SESJI RADY POWIATU W LIPNIE08.10.2020

ZAWIADOMIENIE O XX SESJI RADY POWIATU W LIPNIE

08.10.2020

Lipno, dnia 8 października 2020 roku

R.0002.7.2020


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że na dzień 16 października 2020 roku (piątek), godz. 12.00 zwołuję XX sesję Rady Powiatu w Lipnie. Sesja odbędzie się w auli Zespołu Szkół w Lipnie, ul. Traugutta 1.

Porządek obrad XX sesji:

 1. Otwarcie XX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przedstawienie porządku obrad XX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 5. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2020 roku.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020

 2. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2020-2029,

 3. zmiany uchwały nr XVI/134/2020 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Lipnowski w roku 2020 Gminie Wielgie na dofinansowanie inwestycji drogowych

 4. uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,

 5. zmiany uchwały Nr XI/85/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Lipno oraz objęcie nowych udziałów przez Powiat Lipnowski;

 6. zmiany uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XVI/142/2020 z dnia 15 maja 2020 roku, Nr XVII/151/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. oraz Nr XIX/163/2020 z dnia 2 września 2020 r.;

 7. rozpatrzenia petycji mieszkańców i właścicieli działek w okolicach Jeziora Orłowskiego z dnia 11.06.2020 r.;

 8. wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji Gminie Miasta Lipna zadań Powiatu Lipnowskiego w zakresie prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej;

 9. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 56,51 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Zduńskiej 11, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1073 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Dobrzyń n/Wisłą, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego;

 10. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 53,13 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Zduńskiej 11, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1073 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Dobrzyń n/Wisłą, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego;

 11. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 45,05 m2, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Zduńskiej 11, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1073 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Dobrzyń n/Wisłą, będącej własnością Powiatu Lipnowskiego;

 12. wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu części powierzchni technicznej w szafie serwerowej typu RACK, znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10b z przeznaczaniem na instalację urządzeń telekomunikacyjnych (2 przyłącza światłowodowe);

 13. wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 3125 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Lipna.

 1. Sprawy różne i komunikaty.

 2. Zakończenie.Przewodnicząca Rady

Anna Smużewska

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie (8 października 2020)
Opublikował: Marta Piątkiewicz (9 października 2020, 11:23:53)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Kocińska (12 października 2020, 11:46:31)
Zmieniono: Aktualizacja informacji.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 88