ZAWIADOMIENIE O XXIV SESJI RADY POWIATU W LIPNIE25.02.2021

ZAWIADOMIENIE O XXIV SESJI RADY POWIATU W LIPNIE

25.02.2021

Lipno, dnia 25 lutego 2021 roku

R.0002.2.2021

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że na dzień 12 marca 2021 roku (piątek), godz. 9.00 zwołuję XXIV sesję Rady Powiatu w Lipnie. Sesja odbędzie się w Zespole Szkół w Lipnie, ul. Traugutta 1.

Porządek obrad XXIV sesji:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Powołanie sekretarza obrad.

 4. Przedstawienie porządku obrad XXIV sesji.

 5. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu w Lipnie.

 6. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Lipnie między sesjami.

 7. Informacja z działalności Rady Powiatu w Lipnie w 2020 roku.

 8. Sprawozdania z działalności komisji Rady Powiatu w Lipnie w 2020 roku.

 9. Sprawozdanie roczne z działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz przeprowadzonych inwestycji w Placówce „Parkowa”, „Zakątek”, „Na Zakręcie”.

 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2020 rok.

 11. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2020 i zachodzących zmian w ramach poszczególnych celów wyznaczonych w programie.

 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2021r.

-zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lipnowskiego na lata 2021- 2029.

- określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących na kierunki pielęgniarstwo lub położnictwo na lata 2021-2025

- przyjęcia ,,Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Lipnowskim na lata 2021-2030.

- przyjęcia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Lipnowskim na lata 2021-2023

- podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

-uchylenia Uchwały Nr XXIII/201/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Lipnowski

 1. Sprawy różne i komunikaty.

 2. Zakończenie.

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Powiatu w Lipnie (25 lutego 2021)
Opublikował: Marta Górzyńska (3 marca 2021, 12:21:14)

Ostatnia zmiana: Marta Górzyńska (4 marca 2021, 11:29:56)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 104