zamówienie na:

„ Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.”

zamawiający: Powiat Lipnowski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZmZ.272.1.2020
wartość: PONIŻEJ 5 548 000 euro
termin składania ofert: 29 kwietnia 2020  13:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
Ogłoszenie o ogłoszeniu zamówienia (405kB) pdf

SIWZ (50kB) plik

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty (36kB) plik

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (29kB) plik

Załącznik nr 3 (16kB) plik

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej (19kB) plik

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy (87kB) plik

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót (20kB) plik


Dokumentacja projektowa:

Budynek Starostwa Powiatowego w Lipnie - Sierakowskiego 10A (3410kB) zip

Budynek Starostwa Powiatowego w Lipnie - Sierakowskiego 10B (4593kB) zip

Budynek Starostwa Powiatowego w Lipnie - Sierakowskiego 10C (6412kB) zip

Budynek Starostwa Powiatowego w Lipnie - Mickiewicza 58 (3485kB) zip

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie (6746kB) zip

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (5121kB) zip

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (1749kB) pdf


UWAGA !!!   ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (196kB) pdf

Zmiana treści SIWZ I (75kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ I (63kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ II (84kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ III (291kB) pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ IV (302kB) pdf

Poprawiona Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (1511kB) pdfUWAGA !!!   ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (213kB) pdf
Wyjaśnienia treści SIWZ V (47kB) pdf

POPRAWIONA DOKUMENTACJA PROJEKTOWAINFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert odbyło się poprzez transmisję online w wyznaczonym terminie.

metryczka


Odpowiada za treść: Sekretarz Powiatu Zbigniew Chmielewski
Opublikował: Marta Piątkiewicz (30 marca 2020, 13:23:48)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (25 maja 2020, 15:39:12)
Zmieniono: Sprostowanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 894