zamówienie na:

„Dostawa oraz montaż i uruchomienie 2 agregatów prądotwórczych .dla Szpitala Lipno sp. z o.o. w Lipnie przy ul. Nieszawskiej 6. ”

zamawiający: Powiat Lipnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZmZ.272.4.2020
wartość: poniżej 214 tyś Euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  13:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty