zamówienie na:

Zakup i dostawa 110 sztuk laptopów dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

zamawiający: Powiat Lipnowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie rep. przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: w załączeniu
wartość: poniżej 214 tyś Euro
termin składania ofert: 4 września 2020  13:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty