zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i usługa dystrybucji) dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego

zamawiający: Powiat Lipnowski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZmZ.272.6.2020
wartość: poniżej 214 tyś Euro
termin składania ofert: 22 września 2020  13:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty