zamówienie na:

Remont wraz z utwardzeniem istniejących nawierzchni na terenie siedziby Starostwa Powiatowego w Lipnie.

zamawiający: Powiat Lipnowski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy.
nr sprawy: ZmZ.272.3.2021
wartość: Poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 10 marca 2021  13:00