zamówienie na:

„ Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie.”

zamawiający: Powiat Lipnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZmZ.272.4.2021
wartość: Poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 7 kwietnia 2021  13:00