zamówienie na:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZDP-12.252.2.2021
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 21 września 2021  12:00