zamówienie na:

" Remont budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B "

zamawiający: Powiat Lipnowski ul. Sierakowskiego 10 B 87-600 Lipno
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: Zmz.272.2.2022
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 31 stycznia 2022  13:00