zamówienie na:

Roboty budowlane: Remonty dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipnowskiego

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZDP-12.252.1.2022
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 25 stycznia 2022  10:00
Ogłoszenie o zamówieniu (309kB) pdf
SWZ (737kB) pdf
SST 2022 Remonty dróg powiatowych Powiatu Lipnowskiego (1651kB) pdf
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy (612kB) pdf
Załącznik nr 2.1 Kosztorys ofertowy -Zadanie I (323kB) pdf
Załącznik nr 2.2 Kosztorys ofertowy -Zadanie II (330kB) pdf
Załącznik nr 2.3 Kosztorys ofertowy -Zadanie III (331kB) pdf
Załącznik nr 2.4 Kosztorys ofertowy -Zadanie IV (332kB) pdf
Załącznik nr 2.5 Kosztorys ofertowy -Zadanie V (328kB) pdf
Załącznik nr 2.6 Kosztorys ofertowy -Zadanie VI (322kB) pdf
Załącznik nr 2.7 Kosztorys ofertowy -Zadanie VII (281kB) pdf
Załącznik nr 2.8 Kosztorys ofertowy -Zadanie VIII (296kB) pdf
Załącznik nr 2.9 Kosztorys ofertowy -Zadanie IX (401kB) pdf
Załącznik nr 2.10 Kosztorys ofertowy -Zadanie X (326kB) pdf
Załącznik nr 2.11 Kosztorys ofertowy -Zadanie XI (331kB) pdf
Załącznik nr 2.12 Kosztorys ofertowy -Zadanie XII (325kB) pdf
Załącznik nr 2.13 Kosztorys ofertowy -Zadanie XIII (324kB) pdf
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu (192kB) pdf
Załącznik nr 4 do SWZ-załącznik wykonawcy -(przesłanki wykluczenia) (204kB) pdf
Załącznik Nr 5 do SWZ Projekt Umowy (252kB) pdf
Załącznik nr 6 do SWZ wykaz robót (259kB) pdf
Załącznik nr 7 do SWZ wykaz osób (259kB) pdf
remonty dróg powiatowych 2022 mapa z lokalizacją zadań (950kB) pdf
SPROSTOWANIE (192kB) pdf
Informacja zamawiającego (49kB) pdf
Informacja z otwarcia ofert (145kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (392kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Jarosław Skrzyniarz
Opublikował: Dariusz Baranowski (10 stycznia 2022, 14:35:36)

Ostatnia zmiana: Dariusz Baranowski (4 marca 2022, 14:34:03)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1138