Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego położonej w obrębie Kolankowo, gm. Lipno

zamawiający: Powiat Lipnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: w załączeniu
wartość: w załączeniu
termin składania ofert: 29 września 2020  23:59

zamówienie na:

Najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Tłuchowo, gmina Tłuchowo

zamawiający: Starosta Lipnowski
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: GG.6845.18.2019.2020
wartość: według wykazu w załączeniu
termin składania ofert: 14 sierpnia 2020  09:00

zamówienie na:

Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego.

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-12.252.1.2020
wartość: poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 20 stycznia 2020  10:00

zamówienie na:

„Zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej należących do Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.”

zamawiający: Powiatowy Zakład Transportu Publicznego
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: DA.231.1.2019
wartość: Poniżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 12 listopada 2019  14:00

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego na sezon 2018/2020 dla Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

zamawiający: Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: wg załącznika
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 29 sierpnia 2018  09:00

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji kationowej szybkorozpadowej 65% i grysów bazaltowych kl. I - remont wyboi (bez względu na głębokość uszkodzenia) remonterem drogowym typu Patcher.

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-11.252.4.2018
wartość: poniżej 5.548.000,00 EURO
termin składania ofert: 16 lutego 2018  10:00

zamówienie na:

zadanie pt: „UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU LIPNOWSKIEGO”

zamawiający: Powiat Lipnowski
tryb zamówienia: Przetarg pisemny nieograniczony.
nr sprawy: Or.272.3.2017
wartość: poniżej 209 tyś EURO
termin składania ofert: 15 maja 2017  12:00

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego, położonych w Lipnie przy ul. Sierakowskiego, obręb nr 11

zamawiający: Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: w załączniki
wartość: w załączniku
termin składania ofert: 8 maja 2017  09:00

zamówienie na:

Dostawa prefabrykatów betonowych wraz z transportem i rozładunkiem z przeznaczeniem na budowę i remont chodników w ciągach dróg powiatowych.

zamawiający: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LIPNIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 8, 87-600 LIPNO
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP-11.252.1.2017
wartość: poniżej 209 tys. euro
termin składania ofert: 17 marca 2017  10:00

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

zamawiający: Starostwo Powiatowe w Lipnie
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: w załączniku
wartość: w załączniku
termin składania ofert: 1 grudnia 2016  09:00

zamówienie na:

sprzedaż pojazdu pochodzącego z przepadku mienia należącego do Powiatu Lipnowskiego.

zamawiający: wg załącnzika
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: Or.I.033.170.2016
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 23 września 2016  12:00

zamówienie na:

sprzedaż pojazdu pochodzącego z przepadku mienia

zamawiający: wg załącnzika
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: Or.033.160.2016
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 9 września 2016  12:00

zamówienie na:

zbycie pojazdu

zamawiający: wg załącnzika
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: wg załącznika
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 26 sierpnia 2016  12:00

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego o parametrach zgodnych z Normą Polską PN-C-96024:2001 na potrzeby Zespołu Szkół w Skępem ul. Wymyślińska 2 w okresie do 30 listopada 2016 r. w szacunkowej ilości 70 000 litrów.

zamawiający: Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: -
wartość: -
termin składania ofert: 30 listopada 2015  10:00

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

zamawiający: wg załącznika
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony.
nr sprawy: wg załącznika
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 6 października 2015  09:00

zamówienie na:

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

zamawiający: wg załącznika
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: wg załącznika
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 4 września 2015  09:00

zamówienie na:

Sprzedaż samochodu osobowego Renault Clio.

zamawiający: wg załącznika
tryb zamówienia: Przetarg ustny nieograniczony.
nr sprawy: Or.I.033.234.2015
wartość: wg załącznika
termin składania ofert: 17 sierpnia 2015  12:00

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu dla uczestnika projektu systemowego pt. „Bądź aktywny. Program aktywizacji społecznej w powiecie lipnowskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Mickiewicza 58, 87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PCPR.343/3/2012
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 13 listopada 2012  10:30

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego

zamawiający: Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: przetrag nieograniczony
nr sprawy: GG
wartość: wg ogłoszenia
termin składania ofert: 29 września 2011  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 34) starsze przetargi »