Przetargi w toku z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.050.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.”

zamawiający: Powiat Lipnowski ul. Sierakowskiego 10 B 87-600 Lipno
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: Zmz.272.9.2021
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2021  13:00

zamówienie na:

„Dostawa oleju opałowego na sezon 2021/2022 dla Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie”

zamawiający: Zespól Szkół Technicznych
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZST.272.1.2021
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 15 listopada 2021  12:00

zamówienie na:

„Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024.”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZDP-12.252.4.2021
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 12 listopada 2021  12:00

zamówienie na:

Zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej do samochodów służbowych w systemie sprzedaży bezgotówkowej będących w użytkowaniu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie oraz dostawa oleju napędowego do zbiornika dwupłaszczowego o pojemności 5000 litrów

zamawiający: Powiatowy Zakład Transportu Publicznego
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: PZTP.DA.231.3.2021
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 10 listopada 2021  12:00

zamówienie na:

„Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024.”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZDP-12.252.3.2021
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 21 października 2021  12:30

zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej ( sprzedaż i usługa dystrybucji ) dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego

zamawiający: Powiat Lipnowski ul. Sierakowskiego 10 B 87-600 Lipno
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: Zmz.272.8.2021
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 11 października 2021  12:00

zamówienie na:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego w sezonach zimowych 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZDP-12.252.2.2021
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 21 września 2021  12:00

zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Lipnie w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych

zamawiający: Powiat Lipnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZmZ.272.7.2021
wartość: Poniżej 750 000 euro
termin składania ofert: 15 września 2021  13:00

zamówienie na:

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Lipnowskiego w sezonach zimowych 2021/2022 , 2022/2023 oraz 2023/2024

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: ZDP-12.252.1.2021
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 17 sierpnia 2021  12:00

zamówienie na:

„ Zmiana sposobu użytkowania II piętra budynku oświaty, nauki i kultury oraz sportu ( internat ) przy Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem na Dom Samotnej Matki z małoletnimi dziećmi i kobietami w ciąży wraz z rozbudową i przebudową części budynku.”

zamawiający: Powiat Lipnowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Lipnie
tryb zamówienia: Tryb podstawowy
nr sprawy: Zmz.272.6.2021
wartość: Poniżej 5 350 000 euro
termin składania ofert: 17 czerwca 2021  13:00

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)