Uchwała nr XX/131/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 5 listopada 2004w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w LipnieNa podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz.408, z 1992 r. Nr 63, poz.315, z 1994 r. Nr 121, poz.591, z 1995 r. Nr 141, poz.692, Nr 138, poz.682, Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz.769, z 1998 r. Nr104, poz. 661, Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz. 948,Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz1383, poz.1384, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 171, poz.1663, Nr 124, poz.1151, poz.1152, Nr 213, poz.2081, Nr 223, poz.2215) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr.113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055)

Uchwała nr XX/131/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 listopada 2004


w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz.408, z 1992 r. Nr 63, poz.315, z 1994 r. Nr 121, poz.591, z 1995 r. Nr 141, poz.692, Nr 138, poz.682, Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz.769, z 1998 r. Nr104, poz. 661, Nr 162, poz.1115, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz.935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz. 948,Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz1383, poz.1384, z 2002 r. Nr 113, poz.984, z 2003 r. Nr 45, poz.391, Nr 171, poz.1663, Nr 124, poz.1151, poz.1152, Nr 213, poz.2081, Nr 223, poz.2215) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr.113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie przyjęty Uchwałą Nr 7 Rady Społecznej przy SP ZOZ w Lipnie w dniu 5 listopada 2004 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/55/2003 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 5 września 2003 roku w sprawie przyjęcia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie

 


 Uzasadnienie


Ze względu na planowaną restrukturyzację SP ZOZ w Lipnie, na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu w Lipnie postanawia zatwierdzić Statut SP ZOZ w Lipnie przyjęty uchwałą Nr 7 Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ w Lipnie podjętą na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2004 roku.
Zdjęcie

 

 

 

Załącznik 1 (361kB) pdf


metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (18 listopada 2004, 14:45:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2890