Uchwała nr 20/2005Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 23 maja 2005w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rokNa podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).

Uchwała nr 20/2005
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 23 maja 2005


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXII/141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/149/2005 z dnia 22.02.2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r. Uchwałą Zarządu Nr 9/ 2005 z 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dnia 12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dnia 6.05.2005 r. dokonuje wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie


 


 

 


 

U Z A S A D N I E N I E


WYDATKI


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się § 4210 o 13 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 5 000 zł – zakup usług remontowych, § 4410 o 2 000 – podróże służbowe krajowe, zaś zmniejsza się § 4260 o 20 000 zł – zakup energii.

Zmiany dokonano celem zabezpieczenia środków finansowych na zakupy materiałów oraz usługi.


Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz. 754 rozdz. 75411 zwiększa się § 4080 o 27 100 zł – świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, zaś zmniejsza się § 3070 o 27 100 zł - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń.

Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom zwolnionych ze służby.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (162kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (31 maja 2005, 10:40:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2653