Uchwała nr 2/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 12 stycznia 2006w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rokNa podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )

Uchwała nr 2/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 12 stycznia 2006


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/209/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 28 grudnia 2005 r., dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie U Z A S A D N I E N I EDokonuje się zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 po stronie wydatków na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 4270 o 23 355 zł – zakup usług remontowych, zaś zmniejsza się § 4440 o 23 355 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany w budżecie wynikają z konieczności dostosowania odpisu na ZFŚS.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (51kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (7 lutego 2006, 12:06:51)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (7 lutego 2006, 12:10:46)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2261