Uchwała nr 20/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 1 czerwca 2006w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2005 r. Nr 249 poz.2104 ).

Uchwała nr 20/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 1 czerwca 2006


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2005 r. Nr 249 poz.2104 ).


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/209/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r., Nr XXXIV/231/2006 z dnia 29.05.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 2/2006 z dnia 12.01.2006 r., Nr 3/2006 z dnia 26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/ 2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006r. dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Zdjęcie 
U Z A S A D N I E N I E


Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 po stronie wydatków na wniosek:


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dz. 852 rozdz. 85204 zwiększa się § 4210 o 3 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 3110 o 3 000 zł – świadczenia społeczne.

Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków rzeczowych dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (233kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (14 czerwca 2006, 08:58:42)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (14 czerwca 2006, 09:14:57)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2525