Uchwała nr 55/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 5 października 2006w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie

Uchwała nr 55/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 5 października 2006


w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż mienia powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt.3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568) na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż-złomowanie mienia ruchomego powiatu będącego w użytkowaniu Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie tj. elementów metalowych, które zostały zdemontowane w sali gimnastycznej w związku z wymianą stolarki okiennej.


§ 2. Zobowiązuje się Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie do powiadomienia Zarządu Powiatu w ciągu 7 dni o wynikach sprzedaży.


§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (21 listopada 2006, 14:07:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3903