Uchwała nr III/24/2006Rady Powiatu w Lipniez dnia 21 grudnia 2006w sprawie: delegowania do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radnych Rady Powiatu w LipnieNa podstawie art. 38 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055/

Uchwała nr III/24/2006
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 21 grudnia 2006


w sprawie: delegowania do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radnych Rady Powiatu w Lipnie

Na podstawie art. 38 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055/


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Delegować do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radnych Rady Powiatu w Lipnie w osobach:

  1. Chmielewski Dariusz

  2. Predenkiewicz Józef


§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Komisji tj. Staroście Lipnowskiemu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


 Uzasadnienie


W związku z ustaniem członkowstwa radnych w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, spowodowanego wygaśnięciem i mandatu radnego z upływem kadencji, / art. 38 a ust. 10 ustawy o samorządzie powiatowym/, należy powołać w ich miejsce nowych radnych.

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (18 stycznia 2007, 12:44:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3090