Uchwała nr XV/94/2007Rady Powiatu w Lipniez dnia 30 listopada 2007w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.Na podstawie art. 12 pkt 8) lit a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, z 2002r. Nr 214 poz. 1806) oraz § 3 Uchwały Nr XXXV/152/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21.12.2001r. w sprawie: szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

Uchwała nr XV/94/2007
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 listopada 2007


w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Na podstawie art. 12 pkt 8) lit a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, z 2002r. Nr 214 poz. 1806) oraz § 3 Uchwały Nr XXXV/152/2001 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21.12.2001r. w sprawie: szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. 1.Wyrazić zgodę na wynajem majątku powiatu, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie tj. pomieszczeń szkolnych do realizacji zadań statutowych Ośrodka Szkolenia Zawodowego „Edukacja” s.c. A. Radzka K. Warzyńska w Lipnie na okres 5 lat od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2013 r.

2.Wynajem pomieszczeń na rzecz spółki, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować realizacją zadań statutowych Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.


§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (7 stycznia 2008, 11:53:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3540