Uchwała nr XXV/172/2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 19 listopada 2008w sprawie: Przyjęcia „Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów byłych wychowanków zlikwidowanej Bursy Szkolnej w Lipnie”Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 1, ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572, Dz.U. Nr 109 poz. 1161, Dz.U. z 2003r. Nr 137 poz.1304, Dz.U. z 2004r. Nr 69 poz. 624, Dz.U. Nr 273 poz.2703, Dz.U. Nr 281 poz.2781, Dz.U. z 2005r. Nr 17 poz.141, Dz.U. z 2005r.Nr 131 poz.1091, Dz.U. Nr 122 poz. 1020, Dz.U. z 2003r. Nr 137poz.1304, Dz.U. z 2005r. Nr 167 poz. 1400, Dz.U. Nr 94 poz. 788, Dz.U. 249 poz. 2104, Dz.U. z 2006r. Nr 144 poz.1043, Dz.U.Nr 208 poz. 1532, Dz.U. Nr 227 poz.1658 Dz.U. z 2007r. Nr 42 poz.273, Dz.U. Nr 80 poz. 542)

Uchwała nr XXV/172/2008
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 19 listopada 2008


w sprawie: Przyjęcia „Programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów byłych wychowanków zlikwidowanej Bursy Szkolnej w Lipnie”

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 1, ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572, Dz.U. Nr 109 poz. 1161, Dz.U. z 2003r. Nr 137 poz.1304, Dz.U. z 2004r. Nr 69 poz. 624, Dz.U. Nr 273 poz.2703, Dz.U. Nr 281 poz.2781, Dz.U. z 2005r. Nr 17 poz.141, Dz.U. z 2005r.Nr 131 poz.1091, Dz.U. Nr 122 poz. 1020, Dz.U. z 2003r. Nr 137poz.1304, Dz.U. z 2005r. Nr 167 poz. 1400, Dz.U. Nr 94 poz. 788, Dz.U. 249 poz. 2104, Dz.U. z 2006r. Nr 144 poz.1043, Dz.U.Nr 208 poz. 1532, Dz.U. Nr 227 poz.1658 Dz.U. z 2007r. Nr 42 poz.273, Dz.U. Nr 80 poz. 542)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Przyjąć „Program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów byłych wychowanków zlikwidowanej Bursy Szkolnej w Lipnie” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały


§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2008 roku.


Uzasadnienie


W związku z likwidacją Bursy Szkolnej w Lipnie jej byli wychowankowie- uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski znaleźli się w trudnej sytuacji związanej z dużym oddaleniem szkoły od miejsca zamieszkania. Przyjęcie Programu wyrównywania szans edukacyjnych byłym wychowankom Bursy Szkolnej w Lipnie jest niezbędne dla umożliwienia uczniom zdobycia wykształcenia w wybranych przez nich szkołach powiatu lipnowskiego.

 

Załącznik nr 1 (70kB) pdf


metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (26 listopada 2008, 09:08:42)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (26 listopada 2008, 09:20:12)
Zmieniono: Dodano załacznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2866