Uchwała nr XXVI/183/2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 19 grudnia 2008upoważnienia Zarządu Powiatu w Lipnie do prowadzenia działań zmierzających do doprowadzenia sieci gazowniczej na teren Powiatu LipnowskiegoNa podstawie art. 12 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz. 1218)

Uchwała nr XXVI/183/2008
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 19 grudnia 2008


upoważnienia Zarządu Powiatu w Lipnie do prowadzenia działań zmierzających do doprowadzenia sieci gazowniczej na teren Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz. 1218)


 

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:
§1. Wyraża się zgodę na podjęcie działań Zarządu Powiatu w Lipnie mających na celu doprowadzenie sieci gazowniczej na teren Powiatu Lipnowskiego.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
UzasadnienieW związku z rosnącymi kosztami opału wynikła potrzeba doprowadzenia do Powiatu Lipnowskiego sieci gazowniczej. Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe można by wydatkować na remonty i doposażenie powiatowych jednostek organizacyjnych. Ponadto korzyścią kolejną wynikającą z doprowadzenia sieci byłby korzystny wpływ na środowisko przyrodnicze, bowiem gaz ziemny stanowi wyjątkowo wygodne w użyciu paliwo, które spala się równomiernie i nie produkuje odpadów.

Dlatego ważnym jest, aby Rada Powiatu w Lipnie wyraziła aprobatę dla możliwości podjęcia działań, rozmów w tej sprawie, a tym samym poprawy bytu mieszkańców powiatu i przedsiębiorców z terenu Powiatu Lipnowskiego, w szczególności z terenu Miasta i Gminy Lipno.


metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (7 stycznia 2009, 13:44:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2908