Uchwała nr XXVI/180/2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 19 grudnia 2008uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochro  Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku PublicznegoNa podstawie art.12. pkt. 9 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055 /

Uchwała nr XXVI/180/2008
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 19 grudnia 2008


uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochro  Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Na podstawie art.12. pkt. 9 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055 /


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Uchwala i wprowadza do realizacji Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2009 - 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik nr 1 (282kB) pdf

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (7 stycznia 2009, 14:16:03)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (13 listopada 2009, 10:08:08)
Zmieniono: Dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2893