Uchwała nr II/12/2010Rady Powiatu w Lipniez dnia 10 grudnia 2010w sprawie: wyboru Starosty LipnowskiegoNa podstawie art. 12 pkt 2 oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 214 poz. 1806, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 106 poz. 675) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) oraz § 52 ust. 4 Statutu Powiatu Lipnowskiego ( Dz.Urz.Woj. Kuj.Pom. z 2002 r. Nr 43 poz. 811, Nr 124 poz. 2496, z 2003 r. Nr 103 poz. 1486) oraz art. 73§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. Z 1994 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

Uchwała nr II/12/2010
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 10 grudnia 2010


w sprawie: wyboru Starosty Lipnowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 214 poz. 1806, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 106 poz. 675) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458) oraz § 52 ust. 4 Statutu Powiatu Lipnowskiego ( Dz.Urz.Woj. Kuj.Pom. z 2002 r. Nr 43 poz. 811, Nr 124 poz. 2496, z 2003 r. Nr 103 poz. 1486) oraz art. 73§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. Z 1994 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:§1. Stwierdza się, że Starostą Lipnowskim wybrany został Pan Krzysztof Baranowski.


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kłobukowski

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (16 grudnia 2010, 14:12:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2380