Uchwała nr III/19/2010Rady Powiatu w Lipniez dnia 20 grudnia 2010w sprawie: delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z wygaśnięciem mandatów radnego dotychczasowych delegatów.Na podstawie art.38a ust.5 pkt.2 w związku z art.38a ust.10 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 , z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 , z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r Nr 28 poz. 142 i poz. 146; Nr 106 poz. 675 ).

Uchwała nr III/19/2010
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 20 grudnia 2010


w sprawie: delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z wygaśnięciem mandatów radnego dotychczasowych delegatów.

Na podstawie art.38a ust.5 pkt.2 w związku z art.38a ust.10 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 , z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 , z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, z 2010r Nr 28 poz. 142 i poz. 146; Nr 106 poz. 675 ).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§1. Wyznacza się dwóch radnych Rady Powiatu w Lipnie w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, na okres pozostały do zakończenia kadencji Komisji, tj. do dnia 31.03.2011 r, w osobach:

  1. Jacek Góźdź

  2. Dariusz Kłobukowski


§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (27 grudnia 2010, 10:16:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2304