Uchwała nr XV/89/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 18 listopada 2011w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 2011 roku Dz. U. Nr 127, poz. 721)

Uchwała nr XV/89/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 18 listopada 2011


w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku

Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 2011 roku Dz. U. Nr 127, poz. 721)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Dokonać zmiany Uchwały Nr X/52/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 14 czerwca 2011 w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2011 roku zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. Rada Powiatu w formie Uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W trakcie realizacji zadań ustawowych okazało się że zostaną niewykorzystane środki na wcześniej ustalone zadania.

W/w środki finansowe pragniemy przeznaczyć na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych gdyż wpłynęła duża ilość wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze względu na brak środków.


Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu w Lipnie


Wiesław Białucha

Załącznik do uchwały (70kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Wołowski (9 stycznia 2012, 10:49:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2264