Uchwała nr XV/90/2011RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 18 listopada 2011W sprawie: Ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazduNa podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 199Sr. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1592 z2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 z2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458,z2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 201 Or. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 20! Ir. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281/ art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. i486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497z2006r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 71 I, Nr I9D, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 z 2007r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 z 2008r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 141 1 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462, Nr 234, poz. 1573 i 1574 z 2009r. Nr 3, poz. II i Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323 z20I0r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz.246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz.1016, Nr 204, poz. I 195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321 / oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 września 201 lr. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2012 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym /M.P. Nr 82, poz. 830/.

Uchwała nr XV/90/2011
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 18 listopada 2011


W sprawie: Ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 199Sr. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1592 z2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 z2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 111 i Nr 223, poz. 1458,z2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 201 Or. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 z 20! Ir. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281/ art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. i486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497z2006r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 71 I, Nr I9D, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 z 2007r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238 z 2008r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 141 1 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462, Nr 234, poz. 1573 i 1574 z 2009r. Nr 3, poz. II i Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323 z20I0r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz.246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585 i Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz.1016, Nr 204, poz. I 195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208, poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321 / oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 września 201 lr. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2012 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym /M.P. Nr 82, poz. 830/.


Treść uchwały (1292kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (5 lipca 2012, 13:26:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2826