Uchwała nr XXXIII/249/2013RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 19 grudnia 2013w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2014 rokNa podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jedn. tekst z 2013r. Dz. U. poz. 595, zm. poz. 645/

Uchwała nr XXXIII/249/2013
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 19 grudnia 2013


w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Lipnie na 2014 rok

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /jedn. tekst z 2013r. Dz. U. poz. 595, zm. poz. 645/


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Uchwala się Plan pracy Rady Powiatu w Lipnie na rok 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały (79kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (21 stycznia 2014, 11:05:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1722