Uchwała nr NR I/1/2014Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 listopada 2014w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2013.595 z późn. zm.) oraz §12 ust. 1 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. 2011.197.1813).

Uchwała nr NR I/1/2014
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 listopada 2014


w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2013.595 z późn. zm.) oraz §12 ust. 1 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. 2011.197.1813).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:§1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Powiatu w Lipnie wybrany został Pan Rafał Wiśniewski.


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radny Senior


Tomasz Woźnickimetryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (8 grudnia 2014, 08:09:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1504