Uchwała nr I/4/2014Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 listopada 2014w sprawie: wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie.Na podstawie art. 12 pkt 2 oraz art. 27 ust.1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2013.595 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. 2011.197.1813).

Uchwała nr I/4/2014
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 listopada 2014


w sprawie: wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie.

Na podstawie art. 12 pkt 2 oraz art. 27 ust.1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2013.595 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom. 2011.197.1813).Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§1. Stwierdza się, że członkami Zarządu Powiatu w Lipnie wybrani zostali:

1. Pan Jan Kołaczyński

2. Pan Karol Kwiatkowski

3. Pan Mieczysław Kwiatkowski

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący RadyRafał Wiśniewski

metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (8 grudnia 2014, 08:23:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1140