Uchwała nr NR II/9/2014Rady Powiatu w Lipniez dnia 17 grudnia 2014w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie.Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 595 z późn. zm.) oraz § 36 ust. 1 i 2, § 37 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2011 r. Nr 197 poz. 1813).

Uchwała nr NR II/9/2014
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 17 grudnia 2014


w sprawie: powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 595 z późn. zm.) oraz § 36 ust. 1 i 2, § 37 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2011 r. Nr 197 poz. 1813).Rada Powiatu w Lipnie

Uchwala, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lipnie w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji - Andrzej Nowak

2. Zastępca Przewodniczącego Komisji - Mazanowska Elżbieta

3. Sekretarz Komisji - Grzywiński Krzysztof

4. Członek Komisji - Kulig Maria

5. Członek Komisji - Zieliński Jerzy


§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu          w Lipnie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu zobowiązana jest powołać komisję rewizyjną. Niniejsza uchwała ustala, zgodnie ze Statutem Powiatu Lipnowskiego, 5-osobowy skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

metryczka


Opublikował: Sławomir Eluszkiewicz (25 lutego 2015, 14:00:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1015