Uchwała nr VIII/49/2015RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 4 września 2015w sprawie wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.Na podstawie art.12 pkt 8 lit a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. z 2013 r. Dz. U. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) oraz § 3 Uchwały Nr XXXV/152/2001 Rady Powiatu w Lipnie z 21.12.2001 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/247/2006 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 sierpnia 2006 roku

Uchwała nr VIII/49/2015
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 4 września 2015


w sprawie wyrażenia zgody na wynajem majątku powiatu będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. z 2013 r. Dz. U. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871) oraz § 3 Uchwały Nr XXXV/152/2001 Rady Powiatu w Lipnie z 21.12.2001 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/247/2006 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 sierpnia 2006 roku


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. 1. Wyrazić zgodę na wynajem majątku powiatu, będącego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie tj. pomieszczeń szkolnych do realizacji zadań statutowych Ośrodka Szkolenia Zawodowego „Edukacja” s.c. A. Radzka K. Warzyńska w Lipnie na okres 5 lat od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2020 r.

2. wynajem pomieszczeń na rzecz spółki, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować
z realizacją zadań statutowych Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (11 września 2015, 12:55:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 934