Uchwała nr VIII/50/2015 RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 4 września 2015w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych w budynku we wsi Lenie Wielkie 17 nr działki 94/7 – obręb 13 Lenie Wielkie gmina Dobrzyń nad Wisłą na rzecz Karoliny Jagielskiej.Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 zm. Dz. U. z 2013 r., poz 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072, Dz. U. z 2015 r. poz. 871) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz 782, zm. Dz. U. z 2015 r. poz 1039, Dz. U. z 2015 r. poz 1180).

Uchwała nr VIII/50/2015
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 4 września 2015


w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych w budynku we wsi Lenie Wielkie 17 nr działki 94/7 – obręb 13 Lenie Wielkie gmina Dobrzyń nad Wisłą na rzecz Karoliny Jagielskiej.

Działając na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 zm. Dz. U. z 2013 r., poz 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072, Dz. U. z 2015 r. poz. 871) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz 782, zm. Dz. U. z 2015 r. poz 1039, Dz. U. z 2015 r. poz 1180).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na kontynuowanie najmu pomieszczeń mieszkalnych zlokalizowanych w budynku we wsi Lenie Wielkie 17 nr działki 94/7 – obręb 13 Lenie Wielkie gmina Dobrzyń nad Wisłą, stanowiącego własność Powiatu Lipnowskiego na rzecz Karoliny Jagielskiej na okres od dnia 01.09.2015 roku do dnia 31.08.2018 roku na warunkach uzgodnionych przez Zarząd Powiatu w Lipnie.

§2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy o kontynuowanie najmu nieruchomości opisanej w §1 uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od dnia 01.09.2015 roku.

Uzasadnienie

W dniu 31.08.2015 roku wygasła umowa najmu pomieszczeń mieszkalnych położonych we wsi Lenie Wielkie 17, których najemcą była Karolina Jagielska. Najemca nie posiada własnościowego lokalu mieszkalnego w związku z powyższym, celem zapewnienia sobie lokum musi wynajmować nieruchomość. Czynsz z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku we wsi Lenie Wielkie 17 był płacony terminowo. Dodatkowo Karolina Jagielska w ramach umowy sprawowała dozór obiektu stanowiącego własność Powiatu Lipnowskiego.

W związku z powyższym wyrażenie zgody jest celowe i zasadne.

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (11 września 2015, 12:56:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1002