Uchwała nr 302/2017Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2017w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2018 w zakresie turystyki i krajoznawstwa.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 201 7r. poz. 1868), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII" 96/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 października 2017r. w sprawie uchwalenia na 2018 rok „Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Uchwała nr 302/2017
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2018 w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 201 7r. poz. 1868), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII" 96/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 października 2017r. w sprawie uchwalenia na 2018 rok „Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”


Treść uchwały (2212kB) pdf
Załącznik do uchwały (1114kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu w Lipnie
Opublikował: Jan Garbarczyk (28 grudnia 2017, 12:26:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 633