Uchwała nr 290/2017Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 5 grudnia 2017w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Śmigielskiej – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu. Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 ) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)

Uchwała nr 290/2017
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 5 grudnia 2017


w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Iwonie Śmigielskiej – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności określonych w upoważnieniu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 ) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje


§ 1. Udzielić pisemnego upoważnienia Pani Iwonie Śmigielskiej – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn.: , Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych”


§ 2. Szczegółowy zakres czynności wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, a zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego określi udzielone upoważnienie.


§ 3. Do wystawienia upoważnienia uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (25 września 2018, 12:38:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 608