Uchwała nr 298/ 2017Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 15 grudnia 2017w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski Na podstawie § 4 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/250/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 298/ 2017
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 15 grudnia 2017


w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Na podstawie § 4 Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/250/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2009 roku


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje


§ 1. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Lipnowski w wysokości:

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie - 10 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

  1. Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie - 10 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

  2. Dyrektor Zespołu Szkół w Skępem - 10 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

  3. Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą - 10 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

  4. Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Lipnie - 10 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

  5. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie - 10 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego

  6. Dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie - 10 % przysługującego wynagrodzenia zasadniczego


§ 2. Dodatek przyznaje się na okres od 1 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (25 września 2018, 14:46:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 566