Uchwała nr 300/2017Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 15 grudnia 2017w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o stwierdzenia nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat LipnowskiNa podstawie art. 60 ust 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz.U. z 1998 r. Nr 133 poz.872, z późń. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( jedn. tekst Dz. U z 2017 r. poz. 1868)

Uchwała nr 300/2017
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 15 grudnia 2017


w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o stwierdzenia nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat Lipnowski

Na podstawie art. 60 ust 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz.U. z 1998 r. Nr 133 poz.872, z późń. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( jedn. tekst Dz. U z 2017 r. poz. 1868)


Zarząd Powiatu w Lipnie

w składzie:

Przewodniczący : Krzysztof Baranowski

Członkowie : Anna Smużewska

Mieczysław Kwiatkowski

Jan Kołaczyński


uchwala, co następuje:


§ 1.Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o stwierdzenia nabycia przez Powiat Lipnowski mienia Skarbu Państwa obejmującego niezabudowane nieruchomości położone w obrębie Wioska gmina Skępe, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr nr 2, 10/2, 10/3 zapisane w księdze wieczystej WL1L/00028492/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie.

Nieruchomości stanowią drogi publiczne i zaliczane są do kategorii dróg powiatowych.


§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Lipnie – Staroście Lipnowskiemu*


§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  • (art.26 ust.2 Ustawy o samorządzie powiatu)

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (25 września 2018, 14:58:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 538