Uchwała nr I/2/2018Rady Powiatu w Lipniez dnia 21 listopada 2018w sprawie wyboru Starosty LipnowskiegoNa podstawie art. 12 pkt 2 oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. 2018.995 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432), art. 4 ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 73§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t.Dz.U.z 2018 poz. 917 ze zm. z 2009 r. Nr 56 poz. 458, z 2018 r. poz. 1000, 1076)

Uchwała nr I/2/2018
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 21 listopada 2018


w sprawie wyboru Starosty Lipnowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 2 oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. 2018.995 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432), art. 4 ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm. z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 73§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t.Dz.U.z 2018 poz. 917 ze zm. z 2009 r. Nr 56 poz. 458, z 2018 r. poz. 1000, 1076)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:§1. Stwierdza się, że Starostą Lipnowskim wybrany został Pan Krzysztof Baranowski.


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                  Przewodnicząca RadyAnna Smużewska


metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (3 grudnia 2018, 08:04:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 586