Uchwała nr I/4/2018Rady Powiatu w Lipniez dnia 21 listopada 2018w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w LipnieNa podstawie art. 12 pkt 2 oraz art. 27 ust.1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 995 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432) oraz §40 ust. 2 pkt 3 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.U.Woj.Kuj.Pom. z 2018 r. poz. 5651)

Uchwała nr I/4/2018
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 21 listopada 2018


w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Lipnie

Na podstawie art. 12 pkt 2 oraz art. 27 ust.1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 995 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432) oraz §40 ust. 2 pkt 3 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.U.Woj.Kuj.Pom. z 2018 r. poz. 5651)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§1. Stwierdza się, że członkami Zarządu Powiatu w Lipnie wybrani zostali:

1. Pan Andrzej Nowak.

2. Pan Jerzy Kowalski.

3. Pan Ryszard Grzegorz Dobieszewski.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady


Anna Smużewska

metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (3 grudnia 2018, 08:12:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 737