Uchwała nr II/5/2018Rady Powiatu w Lipniez dnia 6 grudnia 2018w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu w LipnieNa podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2018.995 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432)

Uchwała nr II/5/2018
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2018.995 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:
§1. Ustala się, że Rada Powiatu w Lipnie VI kadencji dokonuje wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2018.995 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432) Rada powiatu wybiera ze swego grona jednego lub dwóch wiceprzewodniczących Rady. Uchwała rozstrzyga zatem o tym, że w VI kadencji Rada Powiatu w Lipnie ma dwóch Wiceprzewodniczących Rady.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (7 stycznia 2019, 09:32:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 559