Uchwała nr II/6/2018Rady Powiatu w Lipniez dnia 6 grudnia 2018w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w LipnieNa podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2018.995 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432)

Uchwała nr II/6/2018
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2018.995 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Stwierdza się, że Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu w Lipnie wybrani zostali:

  1. Radny Jacek Zenon Góźdź.

  2. Radny Tadeusz Andrzej Gradkiewicz.


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz Uchwałą Nr II/5/2018 Rady Powiatu w Lipnie w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Lipnie, Rada Powiatu wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących. Bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącymi Rady zostały wybrane osoby wskazane w niniejszej uchwale.

metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (7 stycznia 2019, 09:34:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 597