Uchwała nr II/7/2018Rady Powiatu w Lipniez dnia 6 grudnia 2018w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w LipnieNa podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U z 2018 poz. 995 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432.) oraz § 27 ust. 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2018 r. poz. 5651)

Uchwała nr II/7/2018
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lipnie

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U z 2018 poz. 995 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432.) oraz § 27 ust. 2 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2018 r. poz. 5651)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lipnie w następującym składzie:


  1. Przewodnicząca Komisji - Małgorzata Jadwiga Rzepczyńska

  2. Członek Komisji - Mariusz Jan Linkowski

  3. Członek Komisji - Zbigniew Agaciński

  4. Członek Komisji - Krzysztof Grzywiński

  5. Członek Komisji - Dorota Łańcucka


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U z 2018 poz. 995 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432) rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. Zgodnie ze Statutem Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2018 r. poz. 5651) Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Lipnie liczy 5 osób, w tym wyznaczonego przez Radę Przewodniczącego Komisji.

Wobec powyższego podjęcie uchwały stwierdzającej wybór jest zasadne.

metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (7 stycznia 2019, 09:35:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 555