Uchwała nr II/8/2018Rady Powiatu w Lipniez dnia 6 grudnia 2018w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w LipnieNa podstawie art. 16a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U z 2018 poz. 995 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432.) oraz § 33 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2018 r. poz. 5651)

Uchwała nr II/8/2018
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lipnie

Na podstawie art. 16a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U z 2018 poz. 995 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432.) oraz § 33 Statutu Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2018 r. poz. 5651)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lipnie w trzyosobowym składzie:


  1. Przewodniczący Komisji - Marzena Małgorzata Niekraś

  2. Członek Komisji - Mariola Rybka

  3. Członek Komisji - Małgorzata Jadwiga Rzepczyńska


§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2018 poz. 995 ze zm. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432.) rada powiatu rozpatruje skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. Zgodnie ze Statutem Powiatu Lipnowskiego (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2018 r. poz. 5651) w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lipnie wchodzi nie mniej niż 3 członków.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.


metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (7 stycznia 2019, 09:37:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 607