Uchwała nr II/10/2018Rady Powiatu w Lipniez dnia 6 grudnia 2018w sprawie delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego uprzednio wyznaczonym przedstawicielomNa podstawie art. 38a ust. 5 pkt. 2 w związku z art. 38a ust. 10 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.2018.995 tekst jednolity z dnia 2018.05.24 ze zm. Dz.U.2018.1000. Dz.U.2018.1349, Dz.U.2018.1432)

Uchwała nr II/10/2018
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 6 grudnia 2018


w sprawie delegowania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, w związku z wygaśnięciem mandatu radnego uprzednio wyznaczonym przedstawicielom

Na podstawie art. 38a ust. 5 pkt. 2 w związku z art. 38a ust. 10 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.2018.995 tekst jednolity z dnia 2018.05.24 ze zm. Dz.U.2018.1000. Dz.U.2018.1349, Dz.U.2018.1432)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyznacza się dwóch radnych Rady Powiatu w Lipnie w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lipnie, na pozostały okres trwania kadencji Komisji, tj. do 31.07.2020 r. w osobach:

  1. Smużewska Anna.

  2. Agaciński Zbigniew.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą członkostwo w komisji radnego delegowanego przez radę powiatu ustaje zawsze z wygaśnięciem jego mandatu (art. 38 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym- j.t. Dz.U. 2018.995 ze zm. Dz.U. 2018.1000, Dz.U.2018.1349, Dz.U.2018.1432) w związku z czym powinni być ponownie delegowani radni w skład Komisji na dalszy okres trwania jej kadencji.

metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (7 stycznia 2019, 09:42:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 574