Uchwała nr IX/60/2003Rady Powiatu w Lipniez dnia 5 września 2003w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/48/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2003 roku.Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 1997 roku Dz. U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, Dz. U. z 1998 roku Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 1999 roku Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, Dz. U. z 2000 roku Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, Dz. U. z 2001 roku Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792, Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, Dz. U. z 2003 roku Nr 7, poz. 79).

Uchwała nr IX/60/2003
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 5 września 2003


w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/48/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2003 roku.

Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 1997 roku Dz. U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, Dz. U. z 1998 roku Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 1999 roku Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, Dz. U. z 2000 roku Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, Dz. U. z 2001 roku Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792, Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, Dz. U. z 2003 roku Nr 7, poz. 79).


 

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

   § 1.   Dokonać zmiany podziału środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zgodnie z załącznikiem nr 1

   § 2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Marek Baranowski

 

 

Uzasadnienie

Podział środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonany uchwałą Nr VIII/8/2003 z dnia 26 czerwca 2003r. przewidywał  m.in. przeznaczenie środków finansowych na dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla podmiotów będących jednostkami organizacyjnymi powiatu. Z informacji uzyskanych z Biura Pełnomocnika Rządu wynika , że nie wszystkie ubiegające się jednostki mogą otrzymać dofinansowanie.

W związku z powyższym środki finansowe, które nie mogą być wykorzystane na powyższy cel przenosi się na zadania:

1.       dofinansowanie uczestnictwa dorosłych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych , ze względu na wpływające wnioski,

2.       dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  dla dzieci i młodzieży, gdyż są one niezbędne do pełniejszego zabezpieczenia potrzeb osób niepełnosprawnych w tym zakresie.

 

                                                                                           Załącznik 1 (30kB) plik

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (24 września 2003, 08:03:59)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (15 października 2003, 11:48:20)
Zmieniono: Korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2909