Uchwała nr XII/97/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 20 listopada 2019w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511; ze zm.: poz. 1815) oraz art. 152 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm. poz. 949 i poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1287)

Uchwała nr XII/97/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 20 listopada 2019


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511; ze zm.: poz. 1815) oraz art. 152 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm. poz. 949 i poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1287)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2019 roku dotychczasowego czteroletniego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą
z siedzibą przy ul. Szkolnej 5, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą w pięcioletnie Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą z siedzibą przy ul. Szkolnej 5,
87-610
Dobrzyń nad Wisłą.

§2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski pięcioletniego Technikum w Dobrzyniu nad Wisłą z siedzibą przy ul. Szkolnej 5 wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


W związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) podjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem delegacji ustawowej określonej w art. 152
ust. 2 cyt. ustawy tj. „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w pięcioletnie technikum”
.

Protokół głosowania plik do pobrania (184kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (28 listopada 2019, 13:01:54)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (3 grudnia 2019, 13:06:11)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 176