Uchwała nr XII/100/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 20 listopada 2019w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) oraz art. 184 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, zm. Dz. U. z 2017r. poz. 949 i poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1287)

Uchwała nr XII/100/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 20 listopada 2019


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) oraz art. 184 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, zm. Dz. U. z 2017r. poz. 949 i poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 1287)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2019 roku dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie z siedzibą przy ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie
z siedzibą przy ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Lipnie z siedzibą przy ul. Okrzei 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

W związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) podjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem delegacji ustawowej określonej w art. 184
ust. 2 cyt. ustawy tj. „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, w terminie do dnia
30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych”
.

Protokół głosowania plik do pobrania (183kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (28 listopada 2019, 13:06:11)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (3 grudnia 2019, 13:19:44)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 776